• Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông
logo
Tác động của Dự thảo An ninh mạng đến doanh nghiệp

Tác động của Dự thảo An ninh mạng đến doanh nghiệp

7 đánh giá chính trong báo cáo

1. Dự thảo Luật An ninh mạng có thể điều chỉnh trực tiếp và tác động đến quyền và lợi ích của 3 nhóm doanh nghiệp: (1) nhóm sản xuất và kinh doanh các thiết bị, giải pháp kỹ thuật về an ninh mạng; (2) nhóm các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tài chính công nghệ (còn gọi là Fintech) và (3) nhóm các doanh nghiệp cung cấp giải pháp, dịch vụ nội dung số, giải pháp công nghệ nói chung.

2. Các chi phí và gánh nặng tuân thủ có thể phát sinh thêm đối với doanh nghiệp bao gồm: (1) chi phí đánh giá và báo cáo an ninh mạng định kỳ, (2) chi phí xác thực thông tin người dùng; có thể phát sinh 2 giấy phép: (1) giấy phép kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đối với hệ thống thông tin, (2) giấy chứng nhận sản phẩm đủ điều kiện chất lượng trước khi đưa ra thị trường.

3. Cần làm rõ và có danh mục cụ thể đi kèm ‘Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia’.

4. Dự thảo luật tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp phải lưu trữ thông tin dữ liệu tại Việt Nam.

5. Rủi ro xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp còn đến từ những quy định chưa rõ ràng trong việc kiểm tra, đánh giá an ninh mạng; về việc yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng cung cấp sản phẩm vì lý do ảnh hưởng đến an ninh mạng, được nhắc đến trong điều 26
điều 41 của dự thảo luật.

6. Việc trao cho lực lượng chuyên trách an ninh mạng đánh giá, kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức không thuộc danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được đề cập trong điều 26 là không phù hợp. Nguy cơ bị lạm quyền, bị nhũng nhiễu của người dân, doanh nghiệp là rất cao nếu điều khoản này được thực thi.

7. Tác động của dự thảo Luật An ninh mạng đến doanh nghiệp chưa được đánh giá kỹ lưỡng; ngay bản thân doanh nghiệp trong nước, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cũng chưa có sự quan tâm đầy đủ với dự thảo luật.

Xem thêm và download báo cáo tại đây

Top