• Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông
logo
Toya

Đặng Đình Ngọc

Chuyên gia Thể chế và quản trị Nhà nước

Ông Đặng Đình Ngọc gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển bền vững và giảm nghèo ởViệt Nam. Ông am hiểu sâu về thể chế và các vấn đề về quản trị Nhà nước ở cấp độ địa phương, cũng như có kinh nghiệm tư vấn lâu năm với các đối tác khu vực công tại địa phương trong các về cải cách thể chế và bộ máy.
Ông Ngọc nhận bằng Cử nhân chuyên ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Top