• Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông
logo
Toya

Lê Thị Thiên Hương

Chuyên gia Luật và Chính sách

Bà Lê Thiên Hương là chuyên gia về Luật và Chính sách. Lĩnh vực nghiên cứu chính của bà là sở hữu trí tuệ; nội dung số và kinh tế số. Bà có kinh nghiệm làm việc đa dạng với cả khu vực công và tư, tại Việt Nam và Châu Âu. Bà nhận bằng Tiến sỹ, chuyên ngành Luật tại Đại học Poitiers, (Cộng hòa Pháp).

Top