• Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông
logo
Toya

Nguyễn Đức Lam

Chuyên gia về Luật và Quản trị Nhà nước

Ông Nguyễn Đức Lam là chuyên gia về Luật và Quản trị Nhà nước. Chuyên môn chính của ông là lĩnh vực xây dựng pháp luật, đặc biệt là hệ thống các cơ quan dân cử và hệ thống tư pháp. Ông có bằng Thạc sỹ Luật, Đại học Melbourne (Australia).

Top