• Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông
logo
Toya

Nguyễn Sĩ Dũng

Chuyên gia Quản trị nhà nước và Chính sách công

Tiến sỹ Nguyễn Sĩ Dũng có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về quản trị quốc gia và cải cách bộ máy nhà nước ở Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, phụ trách lĩnh vực nghiên cứu của Văn phòng Quốc hội; và từng là thành viên trong tổ tư vấn chính sách cho Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ chính phủ khóa XII.

Top