• Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông
logo
Toya

Trịnh Tiến Dũng

Chuyên gia về Quản trị nhà nước

Tiến sỹ Trịnh Tiến Dũng là chuyên gia uy tín trong lĩnh vực quản trị quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực quản trị về tài chính và quản trị ở cấp độ địa phương. Ông Dũng từng là trưởng nhóm quản trị quốc gia, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc ở Việt Nam.

Top