• Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông
logo
Toya

Võ Trí Hảo

Chuyên gia Luật

Ông Võ Trí Hảo là chuyên gia về lĩnh vực Luật. Ông có kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn về các vấn đề Luật, đặc biệt trong chuyên ngành Luật công. Ông đồng thời đang là Giảng viên Khoa Luật, Đai học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hảo có bằng Tiến sỹ Luật, Trường Free University – Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.

Top