• Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông
logo
Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền Thông
  • Tầng 18, Tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Hà Nội  
  • (+84)772 452 775 (Ms. Ngọc)
  • contact@ips.org.vn
  • Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông

Liên hệ với chúng tôi

Top