• Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông
logo
[Báo cáo] Cải cách hành chính hướng đến cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư tại tỉnh Nghệ An 2018

[Báo cáo] Cải cách hành chính hướng đến cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư tại tỉnh Nghệ An 2018

Báo cáo này được Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) soạn thảo nhằm mục đích phục vụ cho Hội thảo “Cải cách hành chính hướng đến cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư tại tỉnh Nghệ An”. Tài liệu sẽ cung cấp một bức tranh tổng quan về môi trường kinh doanh của tỉnh Nghệ An, so sánh trong tương quan với các tỉnh, thành phố khác, dưới tác động của quản trị địa phương dựa trên các nguồn số liệu thứ cấp.

 Hạn chế của Báo cáo là các nhận xét đưa ra dựa vào dữ liệu thứ cấp thu thập chủ yếu từ nguồn điều tra Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Quản trị dịch vụ hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Do Nhóm nghiên cứu chưa thể thực hiện đánh giá thực địa, cũng như phỏng vấn sâu với các doanh nghiệp, lãnh đạo và các cơ quan quản lý của tỉnh, nên Báo cáo không có đủ căn cứ để phân tích nguyên nhân cụ thể của từng vấn đề. Nhóm nghiên cứu mong muốn rằng, phần phân tích sâu sẽ có điều kiện thực hiện trong Báo cáo kế tiếp.

Tham khảo chi tiết báo cáo của IPS tại đây 

Ý kiến phản hồi và đóng góp cho báo cáo, vui lòng liên hệ contact@ips.org.vn

 

Top