• Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông
logo

Hội đồng khoa học

jon

Nguyễn Tiến Lập

Ông Nguyễn Tiến Lập là chuyên gia trong lĩnh vực Luật.

Nguyễn Tiến Lập

Chuyên gia Luật
jon

Trịnh Tiến Dũng

Tiến sỹ Trịnh Tiến Dũng là chuyên gia uy tín trong lĩnh vực quản trị quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực quản trị về tài chính và quản trị ở cấp độ địa phương.

Trịnh Tiến Dũng

Chuyên gia về Quản trị nhà nước
jon

Nguyễn Sĩ Dũng

Tiến sỹ Nguyễn Sĩ Dũng có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về quản trị quốc gia và cải cách bộ máy nhà nước ở Việt Nam.

Nguyễn Sĩ Dũng

Chuyên gia Quản trị nhà nước và Chính sách công
jon

Võ Trí Hảo

Ông Võ Trí Hảo là chuyên gia về lĩnh vực Luật. Ông có kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn về các vấn đề Luật, đặc biệt trong chuyên ngành Luật công.

Võ Trí Hảo

Chuyên gia Luật

Đội ngũ chuyên gia

jon

Đặng Đình Ngọc

Ông Đặng Đình Ngọc là một người có hiểu biết sâu về thể chế và các vấn đề quản trị Nhà nước ở cấp độ địa phương.

Đặng Đình Ngọc

Chuyên gia Thể chế và quản trị Nhà nước
jon

Nguyễn Quang Đồng

Ông Nguyễn Quang Đồng là chuyên gia về Chính sách công.

Nguyễn Quang Đồng

Chuyên gia Chính sách công
jon

Nguyễn Đức Lam

Ông Nguyễn Đức Lam là chuyên gia về Luật và Quản trị Nhà nước.

Nguyễn Đức Lam

Chuyên gia về Luật và Quản trị Nhà nước
jon

Lê Thị Thiên Hương

Bà Lê Thiên Hương là chuyên gia về Luật và Chính sách. Lĩnh vực nghiên cứu chính của bà là sở hữu trí tuệ; nội dung số và kinh tế số.

Lê Thị Thiên Hương

Chuyên gia Luật và Chính sách
Top