• Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông
logo
IPS triển khai Dự án nghiên cứu năm 2019

IPS triển khai Dự án nghiên cứu năm 2019

Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) khởi động Dự án nghiên cứu về Kinh tế số tập trung vào 2 lĩnh vực chính: (1) Giải quyết tranh chấp và quyền riêng tư trên môi trường số và (2) Ngành công nghiệp Nội dung số (Digital Content Industry).

Trên phạm vi toàn cầu, ở nhiều quốc gia, công nghệ số đã mang đến những thay đổi sâu sắc ở mọi lĩnh vực, từ thương mại, tài chính - ngân hàng cho đến y tế, giáo dục, du lịch, vận chuyển. Chính phủ Việt Nam đang tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế số thông qua một loạt các cơ chế chính sách, và đặc biệt chủ trương này gần đây đã được củng cố thêm bởi Chỉ thị số 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong thời gian qua, nhiều văn bản pháp lý đã được ban hành tạo điều kiện ứng dụng và phát triển công nghệ số trong các lĩnh vực. Cụ thể như Luật CNTT, Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, các Nghị định liên quan như Nghị định 72 và Nghị định 72 sửa đổi, văn bản chuyên ngành (thương mại điện tử, tài chính/ngân hàng, …). Tuy nhiên, trong lĩnh vực pháp luật, đang có khoảng cách lớn với công nghệ số. Việc xây dựng môi trường pháp lý hiện nay vẫn rất chậm, chưa theo kịp nhu cầu xã hội phát sinh, đặc biệt trong các lĩnh vực mới khi thực hiện chuyển đổi số. Hơn nữa, những lĩnh vực ảnh hưởng nhiều đến cá nhân công dân, người sử dụng, người tiêu dùng chưa được chú ý quan tâm. Trong bối cảnh đó, IPS tiến hành nghiên cứu các lĩnh vực giải quyết tranh chấp và đảm bảo quyền riêng tư trong thời đại số, nhằm xây dựng môi trường pháp lý để bảo đảm môi trường an toàn, tin cậy cho các bên liên quan.

Với bối cảnh thế giới đang bước vào quá trình chuyển dịch số, vai trò của nội dung số (Digital content) ngày càng trở nên quan trọng. Nội dung số là một trong các hình thức thể hiện sinh động tài nguyên số, nguồn tài nguyên thiết yếu để triển khai các hoạt động nghiên cứu sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội, sáng tạo đổi mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nền kinh tế số. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, từ mức chỉ đạt 0,2 tỷ USD cách đây 10 năm, đến nay ngành công nghiệp nội dung số có doanh số đạt 0,9 tỷ USD vào năm 2018. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được trong lĩnh vực này còn xa mới tương xứng với tiềm năng phát triển. Các nhận định chỉ ra rằng, ngành công nghiệp nội dung số của Việt Nam tương đối yếu và phân tán dẫn đến nhiều lỗ hổng. Nguyên nhân chính là do ngành công nghiệp nội dung số đã phát triển một cách tự phát, thiếu chiến lược rõ ràng, không có sự gắn kết giữa nghiên cứu, văn hóa, công nghệ và thị trường, chưa có nhiều mô hình kinh doanh tiên tiến phù hợp xu hướng quốc tế. Điều này đặt ra nhu cầu đánh giá một cách tổng thể tình hình phát triển ngành công nghiệp nội dung số của Việt Nam: thực trạng, xu hướng phát triển đồng thời đưa ra các đánh giá chính sách liên quan nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp này phát triển.

Trong năm đầu tiên, các nghiên cứu sẽ được định hướng bao quát và toàn diện vấn đề. Các nghiên cứu chi tiết hơn sẽ được thực hiện vào các năm tiếp theo.

Dự kiến các Báo cáo sẽ được tổ chức công bố vào cuối quý 3- đầu quý 4/2019.

 

Top