• Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông
logo
IPS triển khai Dự án "Phát triển mạng lưới báo chí truyền thông trong các cộng đồng xây dựng chính sách để thúc đẩy phản biện chính sách ở Việt Nam" năm 2019

IPS triển khai Dự án "Phát triển mạng lưới báo chí truyền thông trong các cộng đồng xây dựng chính sách để thúc đẩy phản biện chính sách ở Việt Nam" năm 2019

Dự án "Phát triển mạng lưới báo chí truyền thông trong các cộng đồng xây dựng chính sách để thúc đẩy phản biện chính sách ở Việt Nam" với mục tiêu nâng cao kĩ năng phân tích chính sách của nhà báo, tăng cường sự tương tác và hợp tác giữa báo chí với các chuyên gia, cơ quan hoạch định chính sách; từ đó nâng cao chất lượng ban hành và thực thi chính sách; trách nhiệm giải trình và tính minh bạch của các cơ quan nhà nước.  

 

Năm 2018, dự án đã hoàn thành tập huấn kỹ năng phân tích chính sách cho hơn 100 nhà báo, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của hơn 200 nhà báo vào mạng lưới thảo luận chính sách do IPS và Câu lạc bộ Café số (Hội Truyền thông số Việt Nam) xây dựng qua các tọa đàm chính sách.

 

Giai đoạn 2 (tương ứng năm 2) dự án sẽ tiếp tục tập huấn kỹ năng phân tích chính sách khoảng 100 nhà báo, đồng thời thúc đẩy sự tương tác và hợp tác của các mạng lưới báo chí, truyền thông; thông qua đó củng cố vai trò của báo chí Việt Nam trong việc góp ý chính sách và giúp gia tang chất lượng ban hành và thực thi chính sách,  trách nhiệm giải trình và tính minh bạch của các cơ quan nhà nước.

 

Dự án sẽ được triển khai vào tháng 6 tới.

 

Thông tin chi tiết cập nhật tại

Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông 

Fanpagehttps://www.facebook.com/IPSinstitutevn/

Website: http://ips.org.vn

 

 

 

 

 

 

Top