• Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông
logo
[Tọa đàm] “Xây dựng dự thảo luật An ninh mạng: Kinh nghiệm quốc tế và góp ý của các bên liên quan tại Việt Nam”

[Tọa đàm] “Xây dựng dự thảo luật An ninh mạng: Kinh nghiệm quốc tế và góp ý của các bên liên quan tại Việt Nam”

Cho đến nay, dự thảo luật an ninh mạng đã được chỉnh lý đến lần thứ 14 và có những quy định tác động sâu sắc đến các doanh nghiệp trong ngành công nghệ, phần mềm và nội dung số. Do đó, cần phải có một không gian để các doanh nghiệp bày tỏ quan điểm và góp ý cho dự thảo luật.
Trước bối cảnh đó, Hội Truyền thông số Việt Nam, cùng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông và Hiệp hội điện toán đám mây Châu Á tổ chức Tọa đàm “Xây dựng dự thảo luật An ninh mạng: Kinh nghiệm quốc tế và góp ý của các bên liên quan tại Việt Nam” nhằm đánh giá tác động và thu thập, tổng hợp thông tin, ý kiến của doanh nghiệp ngành công nghệ, phần mềm, nội dung số và truyền thông về các quy định có liên quan đến quyền pháp lý và lợi ích kinh tế của doanh nghiệp để gửi đến Quốc hội và các Bộ ngành liên quan.
Tham dự Hội thảo có tập hợp các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong ngành công nghệ, phần mềm và nội dung số; các chuyên gia công nghệ, chuyên gia chính sách, luật pháp, kinh tế, đại diện của các Bộ, ban, ngành liên quan: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp.

Xem chương trình dự kiến (agenda) tại đây

Link đăng ký sự kiện [ Sự kiện miễn phí]
https://goo.gl/forms/pcqBDXiSkhgSF1Mw2

Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS)
Website: 
http://ips.org.vn/
Email: contact@ips.org.vn
Fanpage: 
https://www.facebook.com/IPSinstitutevn/
Liện hệ:( Ms Ngọc ): 01222 452 775

Top