• Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông
logo
Đánh giá và xếp hạng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam 2017

Đánh giá và xếp hạng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam 2017

Báo cáo Đánh giá và Xếp hạng Chính phủ điện tử Việt Nam 2017 do Viện IPS thực hiện trực tiếp về mặt kỹ thuật, với sự chủ trì của Hội Truyền thông số Việt Nam.

Báo cáo được xây dựng nhằm đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong việc phát triển CPĐT; quản lý, triển khai điều hành và cung cấp dịch vụ công tại các Bộ và cơ quan ngang Bộ, các cơ quan Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ trong năm 2017. Báo cáo là kết quả của quá trình xây dựng chỉ số; thu thập thông tin, số liệu trên 63 tỉnh, thành; tính toán các tiêu chí và chỉ số tổng hợp cho các tỉnh, thành; và cuối cùng là xây dựng xếp hạng các Bộ, ngành, địa phương. Chỉ số tổng hợp của Báo cáo thể hiện mức độ phát triển của CPĐT thông qua ứng dụng CNTT trong hoạt động của các đơn vị được đánh giá.

Báo cáo, một mặt đánh giá về tình hình ứng dụng CNTT trong việc xây dựng, ứng dụng CPĐT tại các Bộ, ngành, địa phương, một mặt khác hướng đến phân tích nguyên nhân của thực trạng và từ đó, đưa ra giải pháp phát triển CPĐT tại Việt Nam. Từ mục đích cao nhất đó, Báo cáo mong muốn đạt được 3 mục tiêu cụ thể. Thứ nhất, Báo cáo hướng đến xây dựng góc nhìn toàn diện về CPĐT tại Việt Nam; từ đó, xây dựng một chỉ số có ý nghĩa về mặt so sánh giữa các tỉnh, các Bộ, ngành, các cơ quan Chính phủ trong việc ứng dụng CPĐT. Thứ hai, Báo cáo chỉ ra các vấn đề hạn chế, các vướng mắc trong việc phát triển CPĐT hiện nay và đưa ra các giải pháp mang tính kiến tạo nhằm giải quyết các vướng mắc đó. Mục tiêu cuối cùng của Báo cáo là đưa ra câu trả lời cho câu hỏi: Tại sao phải phát triển CPĐT? Với triết lý cốt lõi: "Chính phủ điện tử là cầu nối giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp, nhằm phục vụ tốt nhất, thuận tiện nhất cho giao dịch hành chính giữa chính quyền và người dân", Báo cáo năm 2017 tập trung ưu tiên cao nhất vào lĩnh vực cung cấp DVCTT đến người dân. Các chỉ số thể hiện kết quả của quá trình cung cấp DVCTT – số lượng HSTT được giải quyết, đặc biệt là ở hạng mục các tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ sẽ được ưu tiên tập trung phân tích và chiếm nhiều thời lượng nhất trong báo cáo này.

Download báo cáo tại đây
 

Top