Ý kiến Chuyên gia

Các cơ quan nhà nước Thu thập và Khai thác dữ liệu công dân: Nhìn từ thẻ căn cước công dân gắn chip

Các cơ quan nhà nước Thu thập và Khai thác dữ liệu công dân: Nhìn từ thẻ căn cước công dân gắn chip

Trong bối cảnh mất an toàn dữ liệu gia tăng, tình trạng lộ lọt, mua bán và khai thác trái phép dữ liệu cá nhân diễn ra ngày càng phổ biến hơn trên môi trường số. Vậy hướng đi nào giúp bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của công dân tốt hơn, từ câu chuyện ‘thẻ căn cước công dân’ (CCCD) lẫn rộng hơn là tiến trình chuyển đổi số toàn diện?

Xây dựng chính sách cho ngành điện ảnh (Bài 1): Bốn định hướng lớn

Xây dựng chính sách cho ngành điện ảnh (Bài 1): Bốn định hướng lớn

Điện ảnh, không chỉ là một lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, mà còn được xem là một bộ phận của kinh tế sáng tạo.
Hai xu thế đáng lo ngại về bảo vệ thông tin và dữ liệu cá nhân

Hai xu thế đáng lo ngại về bảo vệ thông tin và dữ liệu cá nhân

Hai xu thế đáng lo ngại về bảo vệ thông tin và dữ liệu cá nhân
Blockchain và “vùng xám” pháp lý

Blockchain và “vùng xám” pháp lý

Cuối năm 2021, Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ của blockchain. Sau đó, hàng loạt trò chơi blockchain ra đời trong thời gian ngắn thể hiện tham vọng khai phá thị trường mới và vươn lên tầm quốc tế.
Không thể thiếu vai trò của điện toán đám mây

Không thể thiếu vai trò của điện toán đám mây

Chương trình chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam xác định ba trụ cột cho chuyển đổi số toàn diện gồm chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Về lĩnh vực chính phủ số, nhằm chi tiết hóa chương trình này, Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đảm bảo hạ tầng số phục vụ phát triển chính phủ số là bước đi đầu tiên, tạo nền tảng cho việc xây dựng và triển khai hệ thống thông tin phục vụ chính phủ số.
Luật Giao dịch điện tử có đón đầu xu thế thương mại số?

Luật Giao dịch điện tử có đón đầu xu thế thương mại số?

Việt Nam đang nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Trong các lĩnh vực cấu thành khu vực kinh tế số, thương mại số đóng vai trò đặc biệt quan trọng.