• Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông
logo

Về chúng tôi

 

Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS), tổ chức thành viên thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam, là đơn vị nghiên cứu chính sách, tập trung vào các lĩnh vực gồm Quản trị Nhà nước, Chính sách công, và Cải cách thể chế ở Việt Nam.

Thông qua việc cung cấp các bằng chứng nghiên cứu chất lượng, các thảo luận và phân tích chính sách chuyên sâu đến các cơ quan hoạch định chính sách, các nhóm lợi ích, báo chí và người dân; IPS hướng tới xây dựng các nền tảng của thể chế kinh thế thị trường, thiết chế quản trị quốc gia minh bạch và dân chủ, đóng góp cho một Việt Nam thịnh vượng và bền vững.

 

Tầm nhìn

IPS phấn đấu trở thành một cơ sở nghiên cứu độc lập có uy tín và vị thế trong khu vực. Với đội ngũ chuyên gia giàu tâm huyết và kinh nghiệm, IPS hướng đến mục tiêu thực hiện thành công những sản phẩm nghiên cứu chất lượng, có mức độ tin cậy và ảnh hưởng lớn.

 

Hoạt động và các sản phẩm chính

Trọng tâm nghiên cứu

Mạng lưới chính sách và đối tác nghiên cứu

Lĩnh vực chiến lược

Top