Mới nhất

Tọa đàm trực tuyến Dữ liệu xuyên biên giới và vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân

23/08/2021 | Tin sự kiện
Trong vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân, dòng dữ liệu cá nhân xuyên biên giới đã và đang đặt ra nhiều thách thức về chính sách - pháp lý cho các quốc gia như: an ninh mạng, bảo vệ quyền riêng tư, khả năng thực thi pháp luật quốc gia và bảo hộ ngành công nghiệp trong nước, đặc biệt với các quốc gia được coi là ‘mới nổi’.
Xem thêm
21/07/2021 | Tin hoạt động

Ngày 21/7/2021, đại diện Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã tham dự Hội thảo trực tuyến Tham vấn Đa bên về Khung hợp tác Chiến lược chung về Phát triển Bền vững giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc giai đoạn 2022 – 2026 được đồng tổ chức bởi Liên Hợp Quốc và Bộ Kế hoạch – Đầu tư. Do tình hình dịch COVID-19, hình thức tổ chức kết hợp giữa tham gia trực tiếp và online.

Xem thêm
15/06/2021 | Tin sự kiện

Ngày 15/6/2021, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã tổ chức tọa đàm Quyền riêng tư và Bảo vệ dữ liệu cá nhân - Nhìn từ những vụ việc lộ lọt dữ liệu gần đây.

Xem thêm
23/03/2021 | Tin hoạt động

Sáng ngày 23/3/2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Toạ đàm “Thương mại điện tử trên mạng xã hội tại Việt Nam – Một số vấn đề pháp lý”.

Xem thêm

10+

Ấn phẩm nghiên cứu/
Phân tích chính sách

100+

Phân tích,
Bình luận chuyên gia

40+

Sự kiện

400+

Mạng lưới

nhà báo phóng viên

Đối tác