Tọa đàm: Kinh tế báo chí ở Việt Nam - Những vấn đề và xu hướng sau đại dịch Covid-19

Ngày đăng: 24/03/2022 24/03/2022

Trực tuyến

Description

Nhằm thảo luận và đóng góp ý kiến thúc đẩy sự phát triển của ngành kinh doanh báo chí ở Việt Nam trong bối cảnh sau đại dịch Covid-19, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS), Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến "Kinh tế báo chí ở Việt Nam - Những vấn đề và xu hướng sau đại dịch Covid-19".

Tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả

  • Ông Trương Trí Vĩnh, Nguyên Giám đốc Điều hành, CafeF
  • Bà Dương Nguyễn, Chuyên gia Chương trình Google News Initiative, Google
  • Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam

Phiên thảo luận: Thúc đẩy ngành kinh doanh báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số sau đại dịch Covid

  • Ông Hoàng Đình Chung, Giám đốc Trung tâm Bản quyền số, Hội truyền thông số Việt Nam;
  • Ông Trương Trí Vĩnh, Nguyên Giám đốc Điều hành, CafeF;
  • Ông Đinh Văn Hải, Nhà báo, Chủ nhiệm Tạp chí điện tử VietTimes
  • Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam

Quý vị quan tâm về tọa đàm có thể cập nhật thông tin và tài liệu tại đây

Event location