Tin tức

Tập huấn nội bộ về Bảo vệ dữ liệu cá nhân cho Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

Tập huấn nội bộ về Bảo vệ dữ liệu cá nhân cho Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

Ngày 06/6/2022, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã triển khai tập huấn nội bộ về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tại Việt Nam với chủ đề "Bảo vệ dữ liệu cá nhân - pháp luật Việt Nam trong tương quan với Liên minh Châu Âu (EU)''

Tọa đàm "Học sinh, sinh viên với bản quyền trên không gian mạng"

Tọa đàm "Học sinh, sinh viên với bản quyền trên không gian mạng"

22/04/2022 | Tin sự kiện

Pháp luật là điều kiện cần, công nghệ là điều kiện đủ để bảo vệ bản quyền trên không gian mạng.

Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2022: Ưu tiên nào cho hợp tác kinh tế số giữa hai quốc gia

Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2022: Ưu tiên nào cho hợp tác kinh tế số giữa hai quốc gia

09/03/2022 | Tin sự kiện
Có 02 vấn đề cần được ưu tiên trong hợp tác kinh tế số Việt Nam - Hoa Kỳ. Ưu tiên thứ nhất là các doanh nghiệp hai bên tăng cường để khai thác các lợi thế của nhau trong chuỗi giá trị dịch vụ số toàn cầu. Để làm được điều này, ưu tiên thứ hai là thiết lập các khuôn khổ pháp lý (regulations) và tiêu chuẩn (stardards) cho thương mại, dịch vụ số và các công nghệ mới (emerging technology).