Tin tức

Tọa đàm "Chuẩn bị thực thi nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam"

Tọa đàm "Chuẩn bị thực thi nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam"

04/07/2023 | Tin sự kiện
Những điểm chính của Nghị định 13/2023/NĐ-CP mà các doanh nghiệp cần lưu ý; thay đổi, bổ sung mục đích xử lý DLCN; xóa DLCN; tái sử dụng DLCN; và tiêu chuẩn kỹ thuật bảo vệ DLCN là một số vấn đề được thảo luận tại Tọa đàm “Chuẩn bị thực thi nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam” do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) phối hợp tổ chức ngày 29/06/2023.
Hội thảo 'Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn thúc đẩy dịch vụ số tại khu vực ASEAN'

Hội thảo 'Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn thúc đẩy dịch vụ số tại khu vực ASEAN'

Ngày 16/12/2022, ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng IPS, đã tham gia với vai trò chủ toạ hội thảo 'Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn thúc đẩy dịch vụ số tại khu vực ASEAN' do Viện Chiến lược, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại Hà Nội.

Hội thảo Góp ý Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Hội thảo Góp ý Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Sáng ngày 14/7, ông Trần Đăng Quang, đại diện Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã tham gia hội thảo 'Góp ý Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)' do Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) cùng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.
Chính sách Quyền riêng tư và Chính sách Cookies

Chính sách Quyền riêng tư và Chính sách Cookies

03/07/2023 | Tin sự kiện

Dưới đây là Chính sách Quyền riêng tư và Chính sách Cookies dành cho cá nhân tham gia vào các hoạt động của Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS). Các chính sách này nhằm đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý và bảo vệ theo đúng pháp luật Việt Nam và vì lợi ích chính đáng, hợp pháp của chính bạn.

Bằng việc đồng ý với các điều khoản dưới đây, bạn cho phép IPS thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách Quyền riêng tư và Chính sách Cookies của chúng tôi.

Tọa đàm 'Quyền riêng tư thời AI'

Tọa đàm 'Quyền riêng tư thời AI'

15/06/2023 | Tin sự kiện
AI tác động như thế nào đến quyền riêng tư của mỗi cá nhân, và hoạt động thu thập dữ liệu cá nhân bằng công nghệ Trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra những thách thức gì đối với các quy định trong Nghị định 13/2023/NĐ-CP? Đây là những vấn đề được thảo luận tại Tọa đàm “Quyền riêng tư thời AI” do Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) tổ chức ngày 15/06/2023.
Diễn đàn Cấp cao chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2022: Sử dụng hạ tầng điện toán đám mây là ưu tiên cao nhất cho các vấn đề liên quan đến dữ liệu

Diễn đàn Cấp cao chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2022: Sử dụng hạ tầng điện toán đám mây là ưu tiên cao nhất cho các vấn đề liên quan đến dữ liệu

Sáng ngày 26/5/2022, ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông tham gia Diễn đàn Cấp cao chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2022 và trình bày tham luận về ứng dụng điện toán đám mây trong khu vực công tại Việt Nam.