Chính sách Quyền riêng tư và Chính sách Cookies

03/07/2023 | Tin sự kiện

Dưới đây là Chính sách Quyền riêng tư và Chính sách Cookies dành cho cá nhân tham gia vào các hoạt động của Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS). Các chính sách này nhằm đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý và bảo vệ theo đúng pháp luật Việt Nam và vì lợi ích chính đáng, hợp pháp của chính bạn.

Bằng việc đồng ý với các điều khoản dưới đây, bạn cho phép IPS thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách Quyền riêng tư và Chính sách Cookies của chúng tôi.

Chia sẻ

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Điều 1: Dữ liệu cá nhân

IPS thu thập những loại dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm:

- Họ và tên

- Địa chỉ e-mail

- Số điện thoại

- Giới tính

- Nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ

- Quốc tịch

- Hình ảnh của cá nhân

- Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Mã số thuế cá nhân, Số bảo hiểm xã hội, Số tài khoản ngân hàng

- Chức danh và đơn vị công tác

- Lịch sử đăng kí tham dự sự kiện do IPS tổ chức

Điều 2: Cách thức thu thập dữ liệu cá nhân

1. IPS thu thập dữ liệu cá nhân của bạn thông qua các hoạt động phát sinh từ nhu cầu của bạn bao gồm:

- Đăng kí tham dự sự kiện do IPS tổ chức;

- Tham dự sự kiện do IPS tổ chức;

- Đăng kí nhận bản tin, báo cáo, tài liệu khác do IPS cung cấp.

2. IPS thu thập dữ liệu cá nhân của bạn thông qua các hoạt động khác:

- Điều tra, khảo sát phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học của IPS;

- Kí kết hợp đồng lao động, hợp đồng giao khoán công việc, hợp đồng tư vấn, hợp đồng thực hiện nghiên cứu khoa học;

- Trao đổi thông tin liên lạc xuất phát từ nhu cầu của cả hai bên.

Điều 3: Thu thập, lưu trữ dữ liệu cá nhân

1. Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập, lưu trữ nhằm giúp bạn nhận được các thông tin phù hợp với nhu cầu của mình từ IPS bao gồm:

- Thông tin sự kiện do IPS tổ chức;

- Bản tin do IPS sản xuất;

- Báo cáo nghiên cứu do IPS công bố;

- Các tài liệu khác do IPS cung cấp.

2. Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập, lưu trữ nhằm thực hiện các hợp đồng lao động, hợp đồng giao khoán công việc, hợp đồng tư vấn, hợp đồng thực hiện nghiên cứu khoa học mà bạn kí kết với IPS.

3. Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập, lưu trữ nhằm:

- Thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học của IPS.

- Phục vụ hoạt động kiểm toán của IPS, giúp IPS duy trì và nâng cao chất lượng nghiên cứu, tư vấn chính sách theo đúng sứ mệnh, mục tiêu đã tuyên bố của chúng tôi.

4. Dữ liệu cá nhân của bạn được IPS lưu trữ trên hệ thống máy chủ ảo Microsoft Azure của Tập đoàn Microsoft. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ cho tới khi bạn có yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân trên hệ thống.

Điều 4: Tiêu chuẩn kĩ thuật bảo vệ dữ liệu cá nhân

1. Dữ liệu cá nhân của bạn được bảo mật theo tiêu chuẩn kĩ thuật do nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây - Tập đoàn Microsoft công bố bao gồm:

- ISO/IEC 27001:2013: Tiêu chuẩn quản lý bảo mật thông tin;

- ISO/IEC 27017:2015: Quy tắc thực hành để kiểm soát bảo mật thông tin;

- ISO/IEC 27018: Quy tắc thực hành để bảo vệ dữ liệu cá nhân trên đám mây;

- ISO/IEC 27701:2019: Quản lý thông tin bảo mật;

- ISO 9001:2015: Hệ thống quản lý chất lượng.

2. IPS luôn theo dõi sự thay đổi các tiêu chuẩn kĩ thuật bảo mật từ phía nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và thông báo đến bạn về những thay đổi tiêu chuẩn kĩ thuật (nếu có).

Điều 5: Quyền sở hữu dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của bạn thuộc về chính bạn. IPS thực hiện thu thập và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 6: Đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân

1. Bạn luôn được cung cấp thông tin về chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của IPS và được hỏi về việc đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân để IPS xử lý các yêu cầu của bạn bao gồm:

- Đăng kí tham dự sự kiện do IPS tổ chức;

- Tham dự sự kiện do IPS tổ chức;

- Đăng kí nhận bản tin, báo cáo, tài liệu khác do IPS cung cấp.

2. Khi bạn đã đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân trên cơ sở hiểu biết về chính sách quyền riêng tư của IPS, chúng tôi không thực hiện thông báo về hoạt động lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Điều 7: Nhận thông báo

Bạn nhận được thông báo từ IPS trong những trường hợp sau đây :

1. Khi bạn có yêu cầu đến IPS:

- Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân;

- Cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân;

- Hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân;

- Xóa dữ liệu cá nhân.

2. Khi xảy ra sự cố xâm phạm dữ liệu cá nhân.

3. Khi IPS có những thay đổi liên quan đến chính sách quyền riêng tư.

Điều 8: Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

1. Trong trường hợp phát hiện dữ liệu cá nhân của mình được lưu trữ trên hệ thống của IPS không chính xác so với thực tế, bạn thực hiện gửi yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình đến IPS.

2. Quy trình thực hiện quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

- Bước 1: Điền vào mẫu tại đây.

- Bước 2: IPS phản hồi giải quyết yêu cầu trong 48h kể từ khi nhận được yêu cầu.

- Bước 3: IPS thực hiện chỉnh sửa dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của bạn trong 72h kể từ khi nhận được yêu cầu.

- Bước 4: IPS thông báo tới bạn về kết quả chỉnh sửa dữ liệu cá nhân.

Điều 9: Yêu cầu cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân

1.Trong trường hợp có yêu cầu được cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân của mình, bạn thực hiện gửi yêu cầu cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân của mình đến IPS.

2.Quy trình thực hiện quyền yêu cầu cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân

- Bước 1: Điền vào mẫu tại đây.

- Bước 2: IPS phản hồi giải quyết yêu cầu trong 48h kể từ khi nhận được yêu cầu.

- Bước 3: IPS thực hiện cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của bạn trong 72h kể từ khi nhận được yêu cầu.

Điều 10: Yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân

1. Trong trường hợp có yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân, bạn thực hiện gửi yêu cầu cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân của mình đến IPS.

2. Quy trình thực hiện quyền yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân

- Bước 1: Điền vào mẫu tại đây.

- Bước 2: IPS phản hồi giải quyết yêu cầu trong 48h kể từ khi nhận được yêu cầu.

- Bước 3: IPS thực hiện cung cấp bản sao cá nhân theo yêu cầu của bạn trong 72h kể từ khi nhận được yêu cầu.

3. Hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân bao gồm hạn chế một hoặc tất cả các hoạt động sau:

- Loại dữ liệu cá nhân được lưu trữ;

- Sử dụng dữ liệu cá nhân để gửi thông báo.

Điều 11: Xóa dữ liệu cá nhân

1. Trong trường hợp có yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân, bạn thực hiện gửi yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình đến IPS.

2. Quy trình thực hiện quyền xóa dữ liệu cá nhân

- Bước 1: Điền vào mẫu tại đây.

- Bước 2: IPS phản hồi giải quyết yêu cầu trong 48h kể từ khi nhận được yêu cầu.

- Bước 3: IPS thực hiện cung cấp bản sao cá nhân theo yêu cầu của bạn trong 72h kể từ khi nhận được yêu cầu.

3. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được xóa trong các trường hợp sau đây:

- Các trường hợp được pháp luật quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chỉnh phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Dữ liệu cá nhân trong thời hạn được lưu trữ để phục vụ hoạt động kiểm toán của IPS, tuy nhiên thời hạn này không quá 02 năm kể từ khi thu thập dữ liệu cá nhân.

Điều 12: Chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba

1. Chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba bao gồm một hoặc các hoạt động sau:

- Tiết lộ dữ liệu cá nhân với đối tác, nhà tài trợ;

- Tiết lộ dữ liệu cá nhân với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tiết lộ dữ liệu cá nhân với các chủ thể khác.

2. Dữ liệu cá nhân của bạn được IPS chia sẻ với bên thứ ba khi có được sự đồng ý của bạn.

3. Dữ liệu cá nhân của bạn được IPS chia sẻ với bên thứ ba mà không cần sự đồng ý của bạn trong các trường hợp sau:

- Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

- Trong trường hợp khẩn cấp, cần chia sẻ ngay dữ liệu cá nhân của bạn để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bạn hoặc người khác có liên quan. IPS có trách nhiệm chứng minh tính cần thiết của hoạt động này.

- Dữ liệu cá nhân của bạn đã được công khai theo quy định pháp luật.

Điều 13: Xử lý khiếu nại

1.Trong trường hợp phát hiện dữ liệu cá nhân được IPS thu thập, lưu trữ, sử dụng không đúng chính sách này và pháp luật Việt Nam, bạn thực hiện gửi khiếu nại đến IPS.

2. Quy trình thực hiện gửi khiếu nại

- Bước 1: Điền vào mẫu tại đây.

- Bước 2: IPS phản hồi giải quyết yêu cầu trong 48h kể từ khi nhận được yêu cầu.

- Bước 3: IPS thực hiện thông báo kết quả giải quyết khiếu nại trong 72h kể từ khi nhận được yêu cầu.

Điều 14: Giải quyết tranh chấp

Trường hợp phát hiện dữ liệu cá nhân được IPS thu thập, lưu trữ, sử dụng không tuân theo chính sách này và pháp luật Việt Nam, hoặc nhận thấy kết quả giải quyết khiếu nại của IPS không thỏa đáng, bạn có quyền khởi kiện theo quy định pháp luật Việt Nam. Pháp luật được áp dụng để giải quyết tranh chấp là pháp luật Việt Nam.

-----

CHÍNH SÁCH COOKIES

THU THẬP COOKIES

Chúng tôi sẽ tự động thu thập và lưu trữ những thông tin dưới đây về việc truy cập của bạn trên phạm vi trang web của chúng tôi:

- Tên miền Internet và địa chỉ IP của nơi bạn truy cập website;

- Loại phần mềm trình duyệt web, cấu hình và hệ điều hành dùng để truy cập website;

- Ngày giờ truy cập website;

- Địa chỉ website khác đã chuyển hướng bạn đến website của chúng tôi; và

- Các trang mà bạn đã truy cập, xem và thoát, những nội dung đã xem và thời lượng xem trong quãng thời gian ghé thăm website của chúng tôi.

MỤC ĐÍCH THU THẬP COOKIES

- Ghi nhận, đếm số lượt truy cập và theo dõi hoạt động trực tuyến của bạn trên phạm vi trang web của chúng tôi. Các cookies này được dùng để tối ưu, nâng cao chất lượng web và tổng hợp số liệu thống kê lượng truy cập website của chúng tôi. Điều này sẽ giúp chúng tôi cải thiện cách website hoạt động, ví dụ như đảm bảo bạn có thể dễ dàng tìm thấy thứ đang muốn tìm và giúp chúng tôi hiểu được nhu cầu của bạn;

- Dùng để nhận diện bạn khi bạn trở lại website, giúp chúng tôi cá nhân hóa những nội dung cho bạn dựa trên ghi nhớ về thiên hướng sử dụng.

- Ghi lại số lần bạn truy cập website, các trang đã truy cập và các đường dẫn bạn đã tương tác. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xây dựng website hoặc những nội dung hiển thị trên đó phù hợp với nhu cầu của bạn hơn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này cho các đối tác thứ ba với cùng lí do như trên.

QUẢN LÝ CÀI ĐẶT COOKIES

Bạn có thể chặn cookies bằng cách kích hoạt phần cài đặt trong trình duyệt web của mình, cho phép bạn từ chối một vài hoặc tất cả cookie.

Nếu bạn muốn thay đổi việc lưu cookies như đã nêu ở trên, bạn cần phải xóa cookies thông qua phần cài đặt của trình duyệt web mình đang sử dụng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách thức xóa cookies, vui lòng tìm đến phần Cài đặt của trình duyệt Internet mà bạn đang sử dụng.