Tọa đàm 'Việt Nam 2016-2020: Cải cách thể chế và các vấn đề chính sách nổi bật'

Ngày đăng: 3:00 PM - 5:00 PM 28/12/2020

Offline

Description

2020 - năm mà Việt Nam cũng như hầu hết các quốc gia khác hứng chịu biến động cấp độ toàn cầu: đại dịch COVID-19, thương mại ngưng trệ, đứt gãy chuỗi cung ứng...
2020 - năm mà Việt Nam trở thành điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và hành động của Chính phủ trong phòng chống dịch này.
2020 - năm mà Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia và chiến lược Make - In - Vietnam.
Cũng là 2020 - năm mà Việt Nam kết thúc Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020.


Trước khi bước sang năm 2021, cùng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông nhìn lại chặng đường Việt Nam đã đi qua, những cải cách thể chế mà Việt Nam đã đạt được và những điểm cần tiếp tục hoàn thiện trong quá trình chuyển mình thành một nước phát triển.


DIỄN GIẢ:
1. Ông Nguyễn Sĩ Dũng
Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
Thành viên Hội đồng khoa học Viện IPS.
2. Ông Đậu Anh Tuấn
Trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Đăng ký tại đây.

Event location