[IPS_1/2021] Nền kinh tế số ở Việt Nam

[IPS_1/2021] Nền kinh tế số ở Việt Nam

Ngày ban hành: 05/07/2021

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Dự thảo văn kiện lựa chọn chuyển đổi số toàn diện, xây dựng hạ tầng số phục vụ cho kinh tế số là một lựa chọn đúng đắn. Bởi công nghệ kĩ thuật số có thể coi là động lực tăng trưởng kinh tế lớn nhất cho Việt Nam trong nhiều thập niên tới, giúp chúng ta giải quyết bài toán năng suất lao động thấp, đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.
Mời quý vị và các bạn đọc thêm tại bản tin tháng 1 của Viện IPS tại đây.