[IPS_4/2021] Nhiệm kì mới - Ưu tiên mới

[IPS_4/2021] Nhiệm kì mới - Ưu tiên mới

Ngày ban hành: 04/07/2021

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Chính phủ mới được kì vọng sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả trong phát triển kinh tế và ổn định xã hội mà những người tiền nhiệm đã làm được và tiếp tục phát huy sức mạnh dân tộc, đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2025 như Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra. Xét trên tình hình thực tế của đất nước cũng như xu hướng toàn cầu, khi công nghệ đang ngày càng phát triển, thiết bị thông minh tiến tới là trí tuệ nhân tạo trở nên thân thuộc trong hoạt động sống của con người, phát triển kinh tế số cùng xã hội số là một đòi hỏi tất yếu chứa đựng nhiều thách thức nhưng cũng chính là cơ hội để Việt Nam 'bật lên'. Từ đây, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đưa ra khuyến nghị về hai ưu tiên mới trong nhiệm kì mới gồm hạ tầng số và khung pháp lý cho kinh tế số.
Mời quý vị và các bạn đọc thêm tại bản tin tháng 4 của Viện IPS tại đây.