[IPS_6/2021] Tiềm năng và thách thức ngành Game tại Việt Nam

[IPS_6/2021] Tiềm năng và thách thức ngành Game tại Việt Nam

Ngày ban hành: 08/07/2021

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Tại thị trường Việt Nam, ngành Game cũng có nhiều khởi sắc, được thúc đẩy để phát triển thông qua nhiều hoạt động trong tháng 6, nổi bật như Google Think Games Vietnam (Google Việt Nam) và ra mắt Sách trắng Thể thao điện tử (Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam-VIRESA).
Vinh dự đóng góp cho tiến trình này, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã đưa ra những nhận định, đánh giá về tiềm năng và thách thức đối với ngành game và những phản ứng chính sách cần thiết tại Việt Nam.
Mời quý vị và các bạn đọc thêm tại bản tin tháng 6 của Viện IPS tại đây.