Tọa đàm Xây dựng chính sách quản lý dịch vụ trên Internet nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế số tại Việt Nam

17/02/2022 | Tin sự kiện
Ngày 17/02/2022, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) đã tổ chức Tọa đàm 'Xây dựng chính sách quản lý dịch vụ trên Internet nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế số tại Việt Nam' trực tuyến qua nền tảng Zoom Meetings.

Chia sẻ

Tọa đàm có sự tham gia của Ông Jeff Paine, Giám đốc điều hành Liên minh Internet châu Á (AIC); Bà Vũ Thị Hồng Yến, Giám đốc của Rouse Legal Việt Nam; Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam; Ông Michael Mandel, Phó Chủ tịch và Chuyên gia kinh tế, Viện Chính sách Tiến bộ Hoa Kỳ (Progressive Policy Institute). Bên cạnh đó, Tọa đàm cũng có sự tham gia của đại diện các cơ quan nhà nước, các cơ quan tổ chức truyền thông Việt Nam và nước ngoài và các doanh nghiệp nước ngoài.
Tọa đàm gồm 02 phiên:
- Phiên thứ nhất: Tổng quan và đánh giá tác động của Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP đối với doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
- Phiên thứ hai: Thảo luận và khuyến nghị chính sách quản lý dịch vụ trên internet thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số tại Việt Nam.
Tọa đàm đã đưa ra 06 khuyến nghị lớn về cách tiếp cận trong xây dựng chính sách quản lý dịch vụ trên internet tại Việt Nam và 08 khuyến nghị chính để hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.

Xem tài liệu tọa đàm tại link: https://ipsvietnam-my.sharepoint.com/.../Ep2NVfVO8w9HjRuC...