Sử dụng hạ tầng điện toán đám mây là ưu tiên cao nhất cho các vấn đề liên quan đến dữ liệu

26/05/2022 | Tin hoạt động
Sáng ngày 26/5/2022, ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông tham gia Diễn đàn Cấp cao chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2022 và trình bày tham luận về ứng dụng điện toán đám mây trong khu vực công tại Việt Nam.

Chia sẻ

Ông Nguyễn Quang Đồng phát biểu tại Vinasa
Ông Đồng đã đưa ra 03 nhận định, 02 kinh nghiệm quốc tế và 04 khuyến nghị đối với quá trình ứng dụng công nghệ điện toán đám mây để phát triển chính phủ số tại Việt Nam:
- 03 nhận định:
+ Việt Nam nằm trong top 10 nước có khối lượng dữ liệu qua biên giới lớn nhất và có tốc độ tăng luân chuyển dữ liệu cao nhất.
+ Dữ liệu khu vực công không chỉ phục vụ quá trình cung cấp dịch vụ công mà còn phục vụ cho việc vận hành đô thị thông minh, hỗ trợ tương tác giữa chính quyền và công dân. Dữ liệu được lưu trữ trên cơ sở điện toán đám mây là tất yếu bởi tiến trình phát triển của công nghệ không thể đảo ngược và những lợi ích về tính bảo mật cùng chi phí mà công nghệ điện toán đám mây mang lại đã được khẳng định.
+ Hiện nay, khu vực công đi chậm hơn khu vực tư nhân trong quá trình chuyển đổi từ hạ tầng thông tin truyền thống sang hạ tầng điện toán đám mây. Việc chậm áp dụng điện toán đám mây vào lưu trữ dữ liệu, cung cấp dịch vụ công dẫn đến chậm tiến độ chuyển đổi số toàn diện.
- 02 kinh nghiệm quốc tế
+ Chính sách ưu tiên điện toán đám mây (cloud first policy) như Vương quốc Anh, Úc, Philippines.
+ Chính sách phân loại dữ liệu theo mức độ rủi ro để lựa chọn mô hình đám mây phù hợp, tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng.
- 04 Khuyến nghị dành cho Việt Nam:
+ Dứt khoát xác định, điện toán đám mây là hạ tầng ưu tiên cao nhất cho các vấn đề liên quan đến dữ liệu
+ Xây dựng chính sách phân loại dữ liệu theo rủi ro
+ Làm rõ cơ chế tài chính về thuê, mua cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.
+ Bổ sung thiết chế “Cán bộ dữ liệu”