IDG TekTalk! Ep.23: Chuyển đổi số hoạt động quản trị y tế và khai thác hiệu quả dữ liệu y tế số

15/02/2022 | Tin hoạt động
Vào ngày 15/02/2022, ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) sẽ xuất hiện trong chương trình talkshow IDG TekTalk! Ep. 23 với tư cách khách mời tham dự để bàn luận về những vấn đề tồn tại trong quá trình chuyển đổi số hoạt động quản trị y tế và cách thức hiệu quả trong việc khai thác hiệu quả dữ liệu y tế số.

Chia sẻ

Trước đó, ông Đồng cũng đã có vấn những bài phát biểu và phỏng về vấn đền trên trong các cuộc hội thảo được tổ chức trước đây như “Hội thảo chuyển đổi số và quản trị dữ liệu trong lĩnh vực Y tế” (18/11/2020), hội nghị E-Health Summit 2020 (29-30/12/2020), hay hội thảo “Digital Healthcare Summit 2021” (30/12/2021).
Trong các sự kiện trên, ông Đồng cùng IPS chủ động tiếp cận nhóm vấn đề với trọng tâm là xây dựng mảng chính sách và khung pháp lý trong việc tiếp cận và khai thác dữ liệu y tế: đề xuất hợp pháp hóa hoạt động tiếp cận và khai thác dữ liệu y tế, trên cơ sở các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân (cụ thể hóa cho lĩnh vực y tế); đề xuất phân định quyền dữ liệu của các chủ thể; đề xuất chính phủ cho phép các doanh nghiệp chia sẻ bớt gánh nặng cho khu vực công trong hoạt động quản trị dữ liệu y tế; đề xuất thực hiện thiết lập Sandbox y tế nhằm thí điểm khai thác dữ liệu số.
Hãy cùng ông Nguyễn Quang Đồng lắng nghe và trao đổi với các chuyên gia nhằm hiểu rõ hơn về những xu hướng chuyển đổi số hoạt động quản trị y tế và khai thác hiệu quả dữ liệu số giúp gia tăng hiệu quả, tiện ích khám chữa bệnh.