Tọa đàm EVFTA - Tiến trình hướng tới phê chuẩn và thực thi EVFTA: Các vấn đề trọng tâm về thương mại và phát triển bền vững

01/11/2019 | Event News
Ngày 01/11/2019, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã tổ chức thành công Tọa đàm cập nhật EVFTA 1: Tiến trình hướng tới phê chuẩn và thực thi EVFTA: Các vấn đề trọng tâm về thương mại và phát triển bền vững.

Chia sẻ

Ảnh: Tọa đàm cập nhật EVFTA 1: Tiến trình hướng tới phê chuẩn và thực thi EVFTA: Các vấn đề trọng tâm về thương mại và phát triển bền vững

Tọa đàm thu hút sự tham gia của 27 khách mời đến từ các cơ quan báo chí trong nước.

Ảnh: Các khách mời tham gia tọa đàm

Nội dung chính của tọa đàm gồm có bốn phần.
Thứ nhất, về tiến độ phê chuẩn EVFTA, ông Bernd Lange cho biết EP sẽ có cuộc thảo luận về các quan điểm xoay quanh hiệp định này vào ngày 6/11/2019, sau đó tiến hành bỏ phiếu vào ngày 31/01/2020 và hi vọng có thể phê chuẩn hiệp định vào tháng 2 năm 2020. Còn về phía Việt Nam, hiệp định dự kiến được phê chuẩn tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 5/2020.
Thứ hai, về nội dung liên quan đến chuyến công tác của ông Bernd Lange và đoàn của INTA tại Việt Nam, EP và Việt Nam mong muốn đi tới một cách nhìn chung và giống nhau về một số vấn đề hiện tượng vẫn chưa rõ ràng, chủ yếu liên quan tới chương 13 về thương mại và phát triển bền vững (TSD).
Thứ ba, ông Bernd Lange cho rằng “Trong quá trình thảo luận với Chính phủ Việt Nam, chúng tôi thấy rằng đã có những hiểu biết chung, gắn kết sửa đổi bộ Luật Lao động và sẽ phê chuẩn hai Công ước ILO đó. Quốc hội Việt Nam cũng dự kiến sẽ bỏ phiếu về việc sửa đổi Luật Lao động ngay trong kỳ họp lần này, mở đường cho việc phê chuẩn 2 công ước ILO đó. Đây sẽ là bước tiến rất lớn để thuyết phục các nước thành viên EU bỏ phiếu cho EVFTA”.
Thứ tư, về vấn đề trong việc đảm bảo quyền người lao động tại Châu Âu, về vấn đề buôn bán người và bóc lột lao động, ông Lange cho rằng việc thực thi quyền lao động không phải vấn đề một chiều mà là nghĩa vụ ngang nhau của mỗi nước EU. Ông cho biết bản thân các nước EU cũng nhận thấy những vấn đề liên quan tới quyền của người lao động, di cư, di trú bất hợp pháp. Ông khẳng định các nước phải nỗ lực hơn để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của mình bên trong EU.