Bối cảnh chính sách và quy định về quyền riêng tư đối với dữ liệu cá nhân tại Việt Nam

24/02/2022 | Tin hoạt động
Chiều ngày 24/02/2022, tổ chức quốc tế Future Privacy Forum (FPF) đã tổ chức tọa đàm thảo luận về bối cảnh chính sách và quy định về quyền riêng tư đối với dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.

Chia sẻ

Tham dự tọa đàm, ông Nguyễn Quang Đồng, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã trình bày tổng quan về khung chính sách pháp luật hiện nay của Việt Nam đối với vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân gồm tổng quan văn bản pháp luật điều chỉnh quan hệ pháp luật liên quan đến dữ liệu cá nhân, quy trình xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về dữ liệu cá nhân, sự chồng chéo thẩm quyền quản lý dữ liệu cá nhân giữa các cơ quan nhà nước có liên quan và những điểm nổi bật trong Dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.