Thảo luận Game Online và Mạng xã hội - Quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số cho trẻ em

Time: 9:00 - 17:00 Jun 19 2020

Lakeside Green Building, số 33 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Description

Quỹ Châu Á và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD), Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông (IPS) tổ chức buổi thảo luận với chủ đề “Game Online và Mạng xã hội – Quyền lợi và Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số cho trẻ em”
Thời gian: 14.00 – 16.30 ngày 19 tháng 06 năm 2020
Địa điểm: Văn phòng Quỹ Châu Á, tầng 5 Lakeside Green Building, số 33 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
Mục tiêu của FGD:
  • Thảo luận về các rủi ro mà trẻ em gặp phải trên mạng Internet, đặc biệt trong mùa đại dịch COVID 19
  • Ảnh hưởng của Game Online và Mạng xã hội tới sự phát triển của trẻ em tại Việt Nam
  • Quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ trong việc đảm bảo quyền trẻ em và tối đa hóa các lợi ích
  • Các giải pháp đề xuất của chuyên gia

Mọi thông tin chi tiết và đăng ký tham dự vui lòng liên hệ Ms Ngọc (Email: ngocnp@ips.org.vn | SĐT: 0982 296 998)

Event location