Tọa đàm trực tuyến “Chính sách mới, cơ hội mới cho nhà đầu tư PPP”

Time: 9:00 Sep 16 2020

Online

Description

Luật đầu theo phương thức đối tác ng (Luật PPP) được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2020 với nhiều nội dung đổi mới được xem là một cam kết mạnh mẽ của Nhà nước trong việc xây dựng môi trường thể chế pháp lý hiệu quả, ổn định và thuận lợi cho lĩnh vực đầu theo phương thức PPP.
Việc thu hút nguồn lực của khu vực nhân, sử dụng hiệu quả nguồn lực này để bù đắp những thiếu hụt của ngân sách Nhà nước trong đầu sở hạ tầng, dịch vụ ng sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội của đất nước phát triển bền vững trong những giai đoạn tiếp theo; đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp làm suy giảm nền kinh tế Quốc gia.
Căn cứ trên tình hình thực tế đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ủy ban Quan hệ đối tác công tư (Ủy ban PPP) thuộc Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh phối hợp cùng Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ (VARSI) và Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) tổ chức tọa đàm trực tuyến "Chính sách mới, cơ hội mới cho nhà đầu tư PPP".
Mọi thông tin chi tiết và đăng ký tham dự vui lòng liên hệ Ms Ngọc (Email: ngocnp@ips.org.vn | SĐT: 0982 296 998)

Event location