Tập huấn Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo – Kinh tế, Đạo đức và Pháp lý

Apr 03 2020 | Event News

  Ngày 02/04/2021, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã tổ chức buổi tập huấn báo chí: “Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo: Kinh Tế - Đạo Đức - Pháp Lý”. Buổi tập huấn thuộc chuỗi hoạt động của Dự án “Hoàn thiện cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam – Tham khảo kinh nghiệm từ Hoa Kỳ” được tài trợ bởi Quỹ tài trợ nhỏ dành cho cựu học sinh Hoa Kỳ (Alumni Small Grants).

  Ảnh: Các học viên tham gia khóa tập huấn chụp ảnh kỷ niệm

  Khoá tập huấn nhằm trang bị cho học viên các kiến thức cốt lõi về Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo, đồng thời giải đáp những khúc mắc mấu chốt:

  1. Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo là gì?

  2. Vì sao dữ liệu lại là “mỏ dầu mới, “trái tim” cho phát triển kinh tế số?

  3. Dữ liệu tạo ra những vấn đề gì về khung pháp lý? Việt Nam cần thay đổi như thế nào để xử lí những thách thức đặt ra của Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo?

  Tại phiên tập huấn buổi sáng, PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông và Ông Hoàng Minh Phương, Giám đốc điều hành Graphics Miner đã giúp các nhà báo nhận thức rõ hơn về Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo, vai trò và sức mạnh của hai loại công nghệ này với các ví dụ điển hình khi áp dụng chúng trong y tế, giao thông.