Đa dạng các tuyến cáp quang biển nhằm đảm bảo chất lượng kết nối internet tại Việt Nam

18/09/2023 | Tin sự kiện
Sáng ngày 15/09/2023, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã tổ chức Thảo luận chia sẻ chuyên môn về bối cảnh hạ tầng số quốc gia, đặc biệt chú trọng vào hệ thống cáp quang biển kết nối quốc tế của Việt Nam.

Chia sẻ

Với mục đích trao đổi thông tin và chuyên môn giữa các đơn vị nghiên cứu và hiệp hội, Thảo luận có sự tham gia của đại diện đến từ Viện nghiên cứu khoa học biển và hải đảo, Viện nghiên cứu Trung Quốc, Viện chiến lược thông tin và truyền thông, Hội truyền thông số Việt Nam và AP Telecom - công ty tư vấn trong lĩnh vực lắp đặt và vận hành cáp quang biển. 
Tại buổi Thảo luận, các chuyên gia đã trao đổi về thực trạng về số lượng và chất lượng của các tuyến cáp quang biển của Việt Nam cũng như những cơ hội của Việt Nam trong chuỗi giá trị hạ tầng số. Bàn về phương hướng củng cố và phát triển hệ thống cáp quang biển của nước ta trong tương lai, các chuyên gia cho rằng cần đa dạng hóa tuyến cáp theo các hướng và đảm bảo hành lang biển để giảm thiểu các sự cố ảnh hưởng vật lý đến cơ sở hạ tầng do khai thác thuỷ sản.