Gia hạn nộp bài Hội thảo Khoa học quốc gia "Dữ liệu cá nhân trong dòng chảy kinh tế số Việt Nam"

29/09/2023 | Tin sự kiện
Thời hạn nhận bài viết cho Hội thảo Khoa học quốc gia "Dữ liệu cá nhân trong dòng chảy kinh tế số Việt Nam" được gia hạn đến ngày 20/10/2023.

Chia sẻ

Bảo vệ dữ liệu cá nhân là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức và người dân. Tháng 04 vừa qua, Nghị định 13/2023/NĐ-CP Bảo vệ dữ liệu cá nhân được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 ở Việt Nam. Với phạm vi điều chỉnh rất rộng, áp dụng cho mọi ngành, nghề, lĩnh vực, văn bản này sẽ tác động rất lớn đến kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm tới. Nghị quyết của Chính phủ cũng đã nêu rõ lộ trình: đến năm 2025, sẽ hoàn thiện khung pháp lý, tiến tới ban hành đạo luật hoàn chỉnh để điều chỉnh vấn đề dữ liệu cá nhân.

Xuất phát từ cơ chế đặt ra nghĩa vụ tuân thủ cho các chủ thể kiểm soát, xử lý dữ liệu, một số quy định trong Nghị định có thể sẽ tác động rất lớn đến chi phí kinh doanh của thương nhân và chủ thể cung ứng dịch vụ số. Làm thế nào để hài hòa lợi ích giữa bên sử dụng dịch vụ và bên cung ứng dịch vụ liên quan đến dữ liệu cá nhân? Ở góc độ quản lý, nhà làm luật và thực thi chính sách cần hiểu và thực thi biện pháp bảo vệ dữ liệu ra sao? Về lâu dài, liệu tiếp cận vấn đề dữ liệu dưới góc độ tài sản hoặc hàng hóa công nhằm hướng tới mô hình cân bằng lợi ích có hữu hiệu hơn mô hình bảo vệ quyền riêng tư thông qua trao quyền cho chủ thể dữ liệu cá nhân? Hơn thế, làm sao để giải quyết những thách thức đặt ra từ nhu cầu hài hòa hóa khung pháp lý của Việt Nam với EU và các hiệp định thương mại khu vực bên cạnh giữ vững “chủ quyền số” bản địa?
Trước những yêu cầu trên, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông - IPS hợp tác với Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước, Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM (UEH-CELG) tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia về chủ đề “Dữ liệu cá nhân trong dòng chảy kinh tế số Việt Nam”, với thông tin cụ thể như sau:
- Thời gian: 08h00-11h30, ngày 03/11/2023.
- Địa điểm: Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hình thức dự kiến: Trực tiếp (có thể kết hợp trực tuyến).
Ban Tổ chức hội thảo kính mời các nhà nghiên cứu, luật gia, giảng viên, nghiên cứu sinh, nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia khác trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân viết bài cho Hội thảo (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng tham gia viết bài tham luận cho Hội thảo từ quý chuyên gia, nhà khoa học.
Hội thảo nhận bài qua đường dẫn: https://forms.gle/a6PAHeD8ayEMDJc78
Thời hạn nhận bài: 30/9/2023 và được gia hạn đến 20/10/2023
Phụ lục về chủ đề viết bài và hình thức bài viết:
https://drive.google.com/file/d/1VI3eoe87M5pKTzvMStDVGC0--AyFZfe5/view?fbclid=IwAR1fblvUA2e8Y5Kk4OD3emmPtOSk-comEMtCY763o-yj_ZlgMOrMGTEHPNY
Mọi thắc mắc về nộp bài, vui lòng liên hệ: TS. Nguyễn Thị Anh, Phó Trưởng Khoa Luật, Sđt: 0937024679 hoặc email đến địa chỉ: uehlawreview@ueh.edu.vn
Trân trọng kính mời!