Hội thảo công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2019 và phổ biến Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số

11/11/2020 | Tin sự kiện

Ngày 11/11/2020, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã tổ chức Hội thảo công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2019 và phổ biến Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số.

Chia sẻ

   Toàn cảnh hội thảo

Mở đầu hội thảo, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Phan Tâm và lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam phát biểu khai mạc.
Các nội dung được trình bày gồm có:
  • Công bố xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan Trung ương, địa phương năm 2019: ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng, Cục Tin học hóa.
  • Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia: ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Cục trưởng, Cục Tin học hóa.
  • Khai thác thông tin từ Bộ chỉ số Đánh giá chuyển đổi số phục vụ quản trị - điều hành ở cấp địa phương: ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam.
  • Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2019 của tỉnh. Giải pháp tăng hạng của tỉnh đối với ứng dụng CNTT tại tỉnh: ông Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định.
  • Sử dụng hiệu quả bộ chỉ số Chuyển đổi số - Kinh nghiệm và Khuyến nghị từ Ngân hàng Thế giới: bà Trần Lan Hương, Chuyên gia cao cấp về quản trị công, Ngân hàng Thế giới.
  • Cải thiện chỉ số xếp hạng Ứng dụng CNTT/Chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương - Các khuyến nghị: ông Lê Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam.
  • Trên cơ sở đó, các cá nhân tham gia trao đổi tại hội thảo với sự điều phối của lãnh đạo Cục Tin học hóa và Lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam.

Hội thảo nhận được sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực hành chính công và chuyển đổi số

Kết thúc tọa đàm, Cục Tin học hóa, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông cùng nhóm tác giả đã ra mắt sách Hỏi đáp về Chuyển đổi số.