Hội thảo về Luật Viễn thông sửa đổi và đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

14/02/2022 | Tin hoạt động
Chiều ngày 14/02/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội thảo về luật Viễn thông sửa đổi và đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số (CN-CNS). Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long đã chủ trì hội thảo. Tham dự có đại diện các Bộ, Ngành; các Hiệp hội, Doanh nghiệp và các chuyên gia, các nhà khoa học trong lĩnh vực Viễn thông, CNTT.

Chia sẻ

Theo đó, việc sửa đổi Luật Viễn thông và xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, đồng thời đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp, chuyển đổi số và sự phát triển của thực tiễn.
Việc xây dựng Luật phù hợp sự phát triển của ngành công nghiệp CNTT hình thành công nghiệp, công nghệ số khi xu thế hội tụ giữa các lĩnh vực CNTT, viễn thông và truyền thông hình thành nên ngành công nghiệp CNTT và truyền thông (công nghiệp ICT) đồng thời tạo ra các hoạt động sáng tạo, đổi mới tạo ra giá trị mới và thị trường mới. Bên cạnh đó, xu thế phát triển ngành công nghiệp ICT kết hợp với công nghệ số mới của cuộc CMCN 4.0 như trí tuệ nhân tạo (AI), IoT, dữ liệu lớn, chuỗi khối,... hình thành nên ngành công nghiệp, công nghệ số.
Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách và Phát triển truyền thông cho rằng trong Luật Công nghiệp công nghệ số cần ưu tiên giải quyết 2 bài toán, gồm cơ chế Sandbox và tài sản số. Về Sandbox, phải đưa vào Luật nội dung về cơ chế thí điểm, thử nghiệm có kiểm soát để trên cơ sở đó, từng ngành sẽ có quy định riêng. Luật cần đưa ra định nghĩa, khung pháp lý thử nghiệm cơ bản để có thể chấp nhận tài sản số, từ đó mới có thể bảo vệ được quyền lợi của các bên tham gia vào quan hệ liên quan đến tài sản số.
Tại Hội nghị, đại diện Bộ ngành, các hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp số đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng cho việc sửa đổi Luật Viễn thông, xây dựng Luật CN-CNS. Đại diện Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết việc sửa đổi luật Viễn thông và xây dựng luật CN-CNS là rất cần thiết. Đóng góp các ý kiến cho việc sửa đổi Luật Viễn thông, xây dựng Luật CN-CNS, các doanh nghiệp viễn thông như Viettel, VNPT, CMC, FPT, VCCor đều cho rằng, lĩnh vực viễn thông - công nghệ số đã tiến rất xa, đi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống nên cần phải có sửa đổi tổng thể.
Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long đề nghị các đơn vị soạn thảo là Cục Viễn thông, Vụ CNTT tiếp thu các ý kiến góp ý của các cơ quan Bộ, Ngành, doanh nghiệp, Hiệp hội và các chuyên gia trong công tác sửa đổi và xây dựng Luật Viễn thông, Luật CN, CNS. Ngoài ra, ông cũng cho rằng công nghệ số đã đi vào cuộc sống nên việc xây dựng Luật CN, CNS cần có hành lang phát triển. Luật sẽ giúp thúc đẩy công nghệ số, sản phẩm Make in Vietnam để phát triển, sánh tầm khu vực. Để làm được sản phẩm dịch vụ Make in Vietnam thì cần phải có dữ liệu và dữ liệu phải mang tính hợp pháp. Việc có quy định sandbox cũng là để thúc đẩy phát triển Ngành, thúc đẩy Make in Việt Nam.
Nguồn: Bộ TT&TT