Hợp tác về Dữ liệu mở ở Châu Á - Định hình vị thế của Việt Nam

12/06/2021 | Tin hoạt động
Asia Open Data Partnership (AODP) hay Khối liên minh Dữ liệu mở Châu Á, là một diễn đàn liên quốc gia chuyên vận động cho phát triển và ứng dụng dữ liệu mở tại Châu Á.

Chia sẻ

AODP được thành lập năm 2015, theo mô hình EU Open Data Portal (Khối liên minh Dữ liệu mở EU). Ban Thư ký của AODP là Hiệp hội máy tính Đài Bắc (TCA).
Hội Nghị Đối tác Dữ liệu mở Châu Á là hội nghị thường niên do AODP cùng đối tác tổ chức từ năm 2015 đến nay, lần lượt tại 5 địa điểm: Đài Bắc - Đài Loan (2015), Bangkok - Thái Lan (2016), Đài Bắc - Đài Loan (2017), Seoul - Hàn Quốc (2018), Tokyo - Nhật Bản (2019, 2020) và (dự kiến) Hà Nội, Việt Nam (2021). Tổng cộng đã có 22 tổ chức của khu vực tham gia. Nội dung hội nghị tập trung bàn thảo về dữ liệu mở trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả tài nguyên giáo dục mở, vì các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc tới năm 2030.
Trước thềm Hội nghị Đối tác Dữ liệu mở Châu Á (dự kiến) diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/6/2021, Hội nghị gặp gỡ các đối tác trong khuôn khổ Khối liên minh Dữ liệu mở Châu Á (Asia Open Data Partnership) đã được tổ chức trực tuyến. Tham gia hội nghị này, có đại diện của một số cơ quan, tổ chức thuộc các quốc gia trong khu vực gồm: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, Ấn Độ, Cam-pu-chia. Về phía Việt Nam, có đại diện Hội Truyền thông số Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hiệp hội các trường Cao đẳng & Đại học Việt Nam, Trung tâm Con người và Thiên nhiên và Cộng đồng khởi nghiệp công nghệ Taostartup.