IPS chia sẻ về thực thi quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân

24/01/2024 | Tin hoạt động
Sáng ngày 24/01/2024, đại diện IPS đã có buổi chia sẻ về việc thực thi quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân với các tổ chức xã hội.

Chia sẻ

- Những nguyên tắc, quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP mà các tổ chức xã hội phải thực thi để đảm bảo quyền riêng tư của chủ thể dữ liệu cá nhân và an toàn hệ thống của tổ chức.

- Những gợi ý và hướng dẫn thực hành bảo vệ dữ liệu cá nhân cụ thể dành cho tổ chức, giúp tạo ra một bức tranh toàn diện về cách thức triển khai các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân một cách hiệu quả, từ lý thuyết đến thực tế.
Đây là những thông tin được đại diện Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đưa ra tại buổi chia sẻ về việc thực thi quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Hoạt động chia sẻ này thuộc chương trình tập huấn nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội trong mạng lưới của Oxfam Việt Nam, diễn ra vào sáng ngày 24/01/2024.
Bà Nguyễn Lan Phương, Cán bộ Phân tích Chính sách Viện IPS, chia sẻ về việc thực thi quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân
Những chia sẻ này nhằm cung cấp cho các tổ chức hiểu biết đầy đủ và bao quát về các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, giúp việc tuân thủ và thực thi của các tổ chức hiệu quả và bền vững hơn.