IPS tuyển chuyên gia nghiên cứu về Quyền riêng tư và Quản lý dữ liệu y tế trong bối cảnh Covid 19

01/09/2020 | Tuyển dụng

Chia sẻ

I. Bối cảnh

Hiện nay, chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số được coi là công cụ chủ chốt để mở ra nhiều cơ hội cho người dân thực hành quyền công dân, chủ động, trực tiếp tham gia vào quản trị công. Do vậy, quản lý và kết nối dữ liệu trong nội bộ hệ thống của cơ quan nhà nước là điều cần thiết cho phương pháp quản trị này. Trong và sau giai đoạn bùng phát đại dịch COVID-19, chính phủ đã yêu cầu công dân đăng ký dữ liệu cá nhân của họ vào cơ sở dữ liệu trực tuyến như một phần của hệ thống thành phố thông minh. Điều này đặt ra câu hỏi về mức độ xử lý các vấn đề về quyền riêng tư và những quy định, chuẩn mực, tiêu chuẩn nào được áp dụng để đảm bảo quyền riêng tư được tôn trọng. Bởi vậy, IPS phối hợp cùng tổ chức Oxfam tại Việt Nam thực hiện dự án này nhằm thực hiện nghiên cứu điển hình tại Huế và Hà Nội về quản trị mô hình thành phố thông minh và quản lý dữ liệu y tế liên quan đến COVID.

II. Mục tiêu

1. Tuyển chuyên gia nghiên cứu

Chuyên gia sẽ thực hiện tư vấn, góp ý về phương pháp nghiên cứu, tham gia quá trình thực hiện nghiên cứu đến khi hoàn thành báo cáo cuối cùng, tham gia trình bày nghiên cứu tại hội thảo công bố báo cáo cuối dự án.

Kết quả yêu cầu:

- Hoàn thiện 01 báo cáo về Quyền riêng tư và dữ liệu y tế trong bối cảnh dịch covid 19 tại Việt Nam.

- Hoàn thiện 01 thảo luận chính sách: Chuyển đổi số y tế: Hướng tới khai thác giá trị dữ liệu y tế dựa trên nền tảng bảo vệ quyền riêng tư và an toàn dữ liệu.

- Tham gia trình bày kết quả nghiên cứu tại Hội thảo công bố báo cáo.

2. Tuyển trợ lý nghiên cứu

Trợ lý nghiên cứu sẽ hỗ trợ nghiên cứu viên và chuyên gia thực hiện tổng hợp và phân tích thông tin, và hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu.

Kết quả đầu ra: Các bản báo cáo thông tin định kỳ theo yêu cầu của nghiên cứu viên, chuyên gia.

III. Thời gian

Dự án nghiên cứu bắt đầu từ tháng 9/2020 đến tháng 10/2020.

VII. Yêu cầu với tư vấn

Đối với chuyên gia nghiên cứu

- Có kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn các vấn đề chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số tại các địa phương, và vấn đề liên quan đến quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Tham gia đầy đủ các buổi họp nội bộ nhóm nghiên cứu.

- Cam kết tuân thủ các chuẩn mực tương thích với GDPR và quản trị dữ liệu có trách nhiệm trong suốt quá trình nghiên cứu.

Đối với trợ lý nghiên cứu:

- Có kinh nghiệm tham gia các nghiên cứu tương tự về vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, quản trị công, chính sách công.

- Tham gia đầy đủ các buổi họp nội bộ nhóm nghiên cứu.

- Cam kết tuân thủ các chuẩn mực tương thích với GDPR và quản trị dữ liệu có trách nhiệm trong suốt quá trình nghiên cứu.

------------***------------

Các ứng viên quan tâm, xin gửi gửi CV đến địa chỉ email: contact@ips.org.vn

- Hạn nộp hồ sơ lần 1: từ 1/9/2020 - 5/9/2020

- Hạn nộp hồ sơ lần 2: muộn nhất 10/9/2020