IPS tuyển nhiều vị trí chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân

16/06/2021 | Tuyển dụng

Chia sẻ

I. Giới thiệu

- Về Oxfam:

Oxfam là một liên minh quốc tế gồm 19 tổ chức cùng phối hợp hoạt động tại trên 90 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi là một phần của phong trào toàn cầu nhằm đem lại tác động lớn hơn trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo và đấu tranh cho bình đẳng.

Tại Việt Nam, Oxfam là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực phát triển nông thôn, giảm thiểu rủi ro và ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa, phát triển xã hội dân sự và cộng đồng thiểu số, nâng cao vị thế phụ nữ.

- Về Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông :

Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) là đơn vị trực thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam, hoạt động chính trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn chính sách, thể chế, và pháp lý về kinh tế số, công nghệ số ở Việt Nam.

- Về chương trình:

Tác động của đại dịch COVID-19 đã khiến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phải dịch chuyển phần lớn các hoạt động lên môi trường trực tuyến. Kết hợp với xu thế chuyển đổi số, khối lượng dữ liệu được tạo ra ngày càng trở nên khổng lồ, đồng thời các vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư cũng trở thành vấn đề được xã hội quan tâm. Trước tình hình trên, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS), với sự hỗ trợ của tổ chức Oxfam tại Việt Nam, tổ chức chuỗi hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và năng lực của công dân đối với việc bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân trong và sau đại dịch COVID-19. Do đó, IPS có nhu cầu hợp tác với các tổ chức/nhóm chuyên gia để thực hiện chuỗi hoạt động trên.

II. Các vị trí dự tuyển

- Chuyên gia thực hiện nghiên cứu về khai thác giá trị dữ liệu khu vực công trên cơ sở đảm bảo quyền riêng tư: Tại đây

- Chuyên gia tư vấn cho chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân: Tại đây

- Chuyên gia tập huấn về quyền riêng tư và an toàn số: Tại đây

- Chuyên gia kiểm toán dữ liệu và hỗ trợ chính sách quản trị dữ liệu: Tại đây

- Trợ lý nghiên cứu về khai thác giá trị dữ liệu khu vực công trên cơ sở đảm bảo quyền riêng tư: Tại đây

- Graphic designer Tại đây

Các ứng viên quan tâm, xin gửi gửi lý lịch khoa học (CV) và sơ bộ đề xuất tư vấn bao gồm khung chương trình, nội dung tập huấn, phương pháp, và đề xuất mức phí chuyên gia đến contact@ips.org.vn , hạn cuối 29/6/2021.