Lễ ra mắt 'Hệ sinh thái bải quyền âm nhạc trực tuyến MCM'

22/02/2022 | Tin hoạt động
Ngày 22/02/2022, tại Lễ ra mắt 'Hệ sinh thái bải quyền âm nhạc trực tuyến MCM, Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông (IPS), ông Nguyễn Quang Đồng cho rằng ngành công nghiệp nội dung số là một lĩnh vực kinh doanh vừa đem lại giá trị kinh tế vừa góp phần quảng bá văn hóa của cộng đồng địa phương, đất nước, do đó chúng ta cần có chính sách thúc đẩy cho ngành này. Trong đó, quy định bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan là một mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện chính sách cho ngành.

Chia sẻ

Theo phân tích của ông Đồng, hiện nay, có 02 kênh chính cho phép chủ thể quyền thực hiện quyền tác giả, quyền liên quan. Công cụ thứ nhất là sử dụng phương thức hành chính tư pháp theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt nam và các điều ước mà Việt Nam là thành viên. Công cụ thứ hai là công nghệ. Việc thực hành bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan bằng công nghệ diễn ra nhanh và hiệu quả cho thấy công nghệ đóng vai trò lớn và là cơ sở để có thể giải quyết được nạn vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan.
Nguồn: IPS
Nói riêng về Hệ sinh thái âm nhạc trực tuyến MCM, ông Đồng cho rằng MCM có thể tạo ra sự kết hợp giữa doanh nghiệp công nghệ và người sáng tác tác phẩm âm nhạc để thực thi bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan hiệu quả hơn trên môi trường số. Từ đó, chúng ta có hệ sinh thái nội dung số, thị trường nội dung số lành mạnh.
Phát biểu về hoàn thiện quy định bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường số, đại diện Cục Bản quyền cho biết, hiện nay, các cơ quan nhà nước đang góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật hoàn chỉnh hơn. Quốc hội đang xem xét thông qua Luật sửa đổi một số điều về Luật về sở hữu trí tuệ, trong đó có những vấn đề về bảo vệ bản quyền trên môi trường số. Khi hành lang pháp lý đã được đầy đủ, đồng bộ, đặc biệt với sự tham gia các hiệp ước quốc tế thì chuyện thực thi, minh bạch công khai trong khai thác bản quyền với sự góp phần của các nền móng công nghệ là những điều mà cơ quan quản lý mong mỏi.