Tập huấn "Bảo vệ dữ liệu cá nhân - Pháp luật Việt Nam trong tương quan với Liên minh châu Âu (EU)"

06/06/2022 | Tin sự kiện
Ngày 06/6/2022, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã triển khai tập huấn nội bộ về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tại Việt Nam.

Chia sẻ

Viện FES là quỹ chính trị lâu đời nhất của Đức được thành lập năm 1925 và được đặt theo tên của vị tổng thống đầu tiên của Đức được bầu một cách dân chủ - ông Friedrich Ebert.
Chương trình tập huấn tập trung vào 03 nội dung chính:
(1) Mối liên hệ của thông tin cá nhân với dữ liệu cá nhân;
(2) So sánh pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU) trên các tiêu chí: cách tiếp cận trong xây dựng quy phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy định về quyền của chủ thể dữ liệu, quy định về nghĩa vụ của chủ thể kiểm soát/xử lí dữ liệu, quy định chuyển dữ liệu ra khỏi lãnh thổ quốc gia, quy định liên quan đến trách nhiệm pháp lý với hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân;
(3) Thảo luận tình huống thực tế về chuyển dữ liệu cá nhân qua biên giới và các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Các học viên đánh giá các thông tin được cung cấp trong buổi tập huấn là hữu ích với công việc của họ và cũng bày tỏ mong muốn có thêm thời gian để được trao đổi sâu hơn về các tình huống thức tế.