Tọa đàm 'Định hướng hợp tác nghiên cứu, vận động chính sách về quản trị dữ liệu'

20/08/2021 | Tin sự kiện
Chiều ngày 20/8/2021, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã tổ chức tọa đàm Định hướng Hợp tác Nghiên cứu, vận động chính sách về quản trị dữ liệu – Chuyên đề 1: Dữ liệu mở phục vụ cho Giáo dục mở và Khoa học mở.

Chia sẻ

IPS nêu ra 3 vấn đề chính sách chính đối với quản trị dữ liệu:
1) Bảo vệ dữ liệu cá nhân
2) Chuẩn hóa và phân loại dữ liệu
3) Mở dữ liệu.
Đây cũng là buổi gặp mặt đầu tiên, tạo tiền đề quan trọng cho việc trao đổi, thảo luận, thống nhất mô hình hoạt động của Mạng lưới hợp tác nghiên cứu và vận động chính sách - Data Governance Working Group.
Tọa đàm triển khai hai nội dung chính.
- Thứ nhất, ông Nguyễn Quang Đồng - Viện trưởng Viện IPS trình bày tổng quan các vấn đề chính sách về quản trị dữ liệu ở Việt Nam. Các đại biểu tham gia góp ý, chia sẻ quan điểm.
- Thứ hai, chuyên gia Lê Trung Nghĩa, thành viên Ban chấp hành Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, một trong các sáng lập viên của CLB Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam (VFOSSA) trình bày về chuyên đề Dữ liệu mở phục vụ cho giáo dục mở.
Ông Nguyễn Quang Đồng trình bày Tổng quan các vấn đề Quản trị dữ liệu tại Việt Nam
Tọa đàm nhận được sự tham gia của 45 đại biểu, thành phần đa dạng: cơ quan ban hành chính sách, viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm giáo dục, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội…
Tọa đàm được tổ chức dưới hình thức trực tuyến
Các đại biểu tham gia chuyên đề 1 của tọa đàm nhấn mạnh tầm quan trọng, tiềm năng của dữ liệu mở trong các lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, quản trị, phát triển, môi trường,… Bên cạnh đó, các đại diện bày tỏ quan điểm về những rào cản, khó khăn trong quá trình mở dữ liệu như sự kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các bên liên quan, tính kiểm chứng, minh bạch, lúng túng trong khai thác và sử dụng dữ liệu,…
Cuối cùng, các đại diện cho rằng tham gia mạng lưới là một cơ hội để lĩnh hội, chia sẻ thông tin, hợp tác và qua đó thúc đẩy các thảo luận về chính sách dữ liệu.