Tọa đàm trực tuyến “Chia sẻ rủi ro trong dự án PPP”.

16/04/2020 | Tin sự kiện
Ngày 16/04/2020, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) phối hợp Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Đại sứ Quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức tọa đàm trực tuyến “Chia sẻ rủi ro trong dự án PPP”.

Chia sẻ

Ảnh: Tọa đàm trực tuyến “Chia sẻ rủi ro trong dự án PPP”

Tham gia tọa đàm gồm có Văn phòng Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, Ủy ban PPP, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và các chuyên gia, Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Công ty Đèo Cả, Công ty luật Baker & Mc Kenzie, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, cùng một số cơ quan báo chí.
Nội dung chính của tọa đàm gồm có 3 phần:
Thứ nhất, cập nhật về tiến độ dự án Luật và Các quy định về chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và Nhà đầu tư trong dự thảo luật PPP được trình bày bởi Đại diện Uỷ ban Kinh tế Quốc hội/Vụ Kinh tế - Văn phòng Quốc hội.
Thứ hai, quan điểm và góp ý của Khối Doanh nghiệp cho quy định về chia sẻ rủi ro trong dự thảo Luật với sự tham gia của ông Phạm Thái Lai, Tổng thư ký Uỷ ban PPP; ông Phan Vinh Quang, Trưởng nhóm chuyên gia USAID; Đại diện Hiệp hội các nhà đầu tư công trình đường bộ Việt Nam (VARSI); Đại diện Ngân hàng ADB; Đại diện Tập đoàn Đèo Cả; ông Giang Đoàn, Chuyên gia PPP quốc tế; ông Đặng Chí Liêu, Baker McKenzie; điều phối thảo luận là ông Phan Quang và ông Nguyễn Quang Đồng, IPS.
Thứ ba, ý kiến của đại diện Ban soạn thảo luật PPP với sự tham gia của bà Vũ Quỳnh Lê, Phó Cục trưởng Cục Đấu Thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, điều phối thảo luận là ông Phan Quang và ông Nguyễn Quang Đồng, IPS.
Nhìn chung, thông qua tọa đàm, một số vấn đề liên quan đã được đề cập và phân tích, cụ thể, đó là lý do cần phải chia sẻ rủi ro trong các dự án PPP, các rủi ro trong dự án PPP là gì và thường được phân bổ cho ai, trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị với dự thảo Luật ngày 6/4/2020.