Xây dựng chính sách khai thác giá trị dữ liệu

07/10/2023 | Tin hoạt động
Dữ liệu có thể coi như trái tim của quá trình chuyển đổi số. Từ khu vực công đến khu vực tư và trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, khai thác và ứng dụng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số đang trở thành mối quan tâm hàng đầu.

Chia sẻ

Tuy mỗi cơ quan, ban ngành có thể đang nắm giữ một lượng dữ liệu không hề nhỏ, song lại đang tồn tại tình trạng cát cứ, cục bộ về dữ liệu nên chưa thực sự có được một kho dữ liệu lớn để khai thác được hết tiềm năng.


Vì vậy, ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS), đề xuất cần xây dựng chính sách để giải quyết tình trạng cát cứ dữ liệu, trong đó ông đưa ra 5 khuyến nghị chính:

  • Xây dựng chiến lược quốc gia thống nhất về dữ liệu, với trọng tâm là kết nối và tạo ra bộ dữ liệu dùng chung.
  • Xác định lại vai trò và chức năng của các cơ quan, bộ ngành trong khai thác và ứng dụng dữ liệu, tập trung vào xây dựng kiến trúc ngành về dữ liệu, tiêu chuẩn dữ liệu và cơ chế, chính sách để khai thác dữ liệu cho ngành.
  • Phân loại dữ liệu để bảo mật dữ liệu tốt hơn.
  • Có cơ chế khai thác dữ liệu, trong đó có khai thác dữ liệu nội bộ và mở dữ liệu.
  • Có danh mục dữ liệu ưu tiên. Ông Đồng đề xuất nên ưu tiên 6 danh mục: dữ liệu bản đồ, đất đai; dữ liệu du lịch; dữ liệu dân cư; dữ liệu thời tiết; dữ liệu y tế; dữ liệu tài nguyên.

Ông Nguyễn Quang Đồng phát biểu tại Tọa đàm "Khai Mở Tiềm Năng Dữ Liệu Số Từ Tầm Nhìn Đến Thực Thi"

---
Sáng ngày 07/10/2023, ông Nguyễn Quang Đồng đã có bài trình bày về Chính sách khai thác giá trị dữ liệu tại Tọa đàm "Khai Mở Tiềm Năng Dữ Liệu Số Từ Tầm Nhìn Đến Thực Thi" - nơi chia sẻ những chính sách về khai thác dữ liệu và kinh nghiệm thực tiễn xây dựng hệ sinh thái dữ liệu, đảm bảo an ninh dữ liệu của các tổ chức, doanh nghiệp. Tọa đàm nằm trong chuỗi sự kiện của “Chương trình bình chọn, trao tặng Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards năm 2023 (VDA 2023) do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) chủ trì, Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ, Tạp chí điện tử VietTimes là cơ quan tổ chức thực hiện, Trung tâm Thông tin Truyền thông số là cơ quan phối hợp đồng hành.