Tọa đàm "Luật PPP có đủ hấp dẫn nhà đầu tư ngoại?"

May 13 2020 | IPS in the press
Ngày 13/5/2020, Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI), Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp tổ chức tọa đàm "Luật PPP có đủ hấp dẫn nhà đầu tư ngoại?".

Share

Tham gia tọa đàm có đại diện của cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra Luật PPP, đại diện các nhà đầu tư đến từ các Phòng thương mại của châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc, các chuyên gia về PPP và các cơ quan báo chí.
Nội dung chính của tọa đàm gồm ba phần.
Một là, các vấn đề chính đang thảo luận và tiếp tục xin ý kiến Nhà đầu tư trong dự thảo luật PPP được thực hiện bởi Đại diện Cơ quan chủ trì soạn thảo.
Hai là, góp ý và thảo luận của các Nhà đầu tư nước ngoài và Chuyên gia về dự thảo Luật với sự tham gia của ông Phạm Thái Lai, Tổng Thư ký Uỷ PPP; Ông Nguyễn Thanh Hải, Luật sư công ty luật Baker McKenzie, thành viên Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham); Tiến sỹ Oliver Massmann, Luật sư, Giám đốc công ty luật Duane Morris, Hoa Kỳ; Antoine Logeay, Luật sư, Công ty luật Audier & Partners Vietnam, thành viên Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham); Tiến Sỹ Park Jae Huyn, Giám đốc, Tổ chức Phát triển Đô thị và Cơ sở Hạ tầng Hải ngoại của Hàn Quốc; Trưởng Đại diện, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC); Chuyên gia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và sự điều phối của Chuyên gia USAID.
Ba là, phát biểu phản hồi của đại diện Cơ quan chủ trì soạn thảo với các ý kiến thảo luật được thực hiện bởi Đại diện Cục Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Hầu hết các ý kiến cho rằng, quy định trong dự thảo Luật cần linh hoạt và có sự đột phá, nếu không sẽ khó thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào dự án PPP tại Việt Nam.