Tọa đàm "Chuẩn bị thực thi nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam"

04/07/2023 | Tin sự kiện
Những điểm chính của Nghị định 13/2023/NĐ-CP mà các doanh nghiệp cần lưu ý; thay đổi, bổ sung mục đích xử lý DLCN; xóa DLCN; tái sử dụng DLCN; và tiêu chuẩn kỹ thuật bảo vệ DLCN là một số vấn đề được thảo luận tại Tọa đàm “Chuẩn bị thực thi nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam” do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) phối hợp tổ chức ngày 29/06/2023.

Chia sẻ

Tọa đàm có sự tham gia của đại diện VDCA, IPS và 110 đại diện doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh dựa trên dữ liệu, cơ sở giáo dục đại học, NGO, công ty tư vấn và các hiệp hội theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng Zoom Meetings.

Mở đầu tọa đàm, ông Nguyễn Quang Đồng đã điểm lại một số điểm chính của Nghị định 13/2023/NĐ-CP mà các doanh nghiệp cần lưu ý, bao gồm:

  • Phân loại doanh nghiệp thành bên kiểm soát dữ liệu cá nhân (DLCN), bên xử lý DLCN và bên kiểm soát và xử lý DLCN;
  • Điều kiện chuyển DLCN ra nước ngoài;
  • Các thủ tục hành chính mới dành cho doanh nghiệp;
  • Các khuyến nghị cho doanh nghiệp, trong đó có kiểm tra/xây dựng/bổ sung quy trình tổ chức, kĩ thuật bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp và chỉ định bộ phận, nhân sự phụ trách bảo vệ DLCN trong doanh nghiệp;
  • Một số quy định cần tiếp tục theo dõi và hướng dẫn, bao gồm việc tái sử dụng DLCN cho hoạt động kinh doanh và ghi và lưu trữ nhật ký hệ thống xử lý DLCN.

Trong phần thảo luận, các doanh nghiệp đã đưa ý kiến và đặt câu hỏi về thu thập DLCN công khai; thay đổi, bổ sung mục đích xử lý DLCN; xóa DLCN; tái sử dụng DLCN; tiêu chuẩn kỹ thuật bảo vệ DLCN; và thu thập DLCN nơi công cộng.

Xem tài liệu Tọa đàm tại đây.