Tọa đàm "Chuẩn bị thực thi nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam"

Tọa đàm "Chuẩn bị thực thi nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam"

Ngày ban hành: 04/07/2023

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Ngày 01/7/2023, Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực thi hành. Đây là văn bản pháp lý đầu tiên quy định đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến hoạt động xử lý, bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam. Trong đó, đối tượng doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh gắn với dữ liệu cá nhân sẽ chịu điều chỉnh mạnh mẽ nhất từ Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.

Nhằm cung cấp thông tin về Nghị định 13/2023/NĐ-CP giúp doanh nghiệp chuẩn bị thực thi nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân và lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp về các nghĩa vụ mới đặt ra, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) cùng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) tổ chức Tọa đàm Chuẩn bị thực thi nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.

Xem tài liệu Tọa đàm tại đây.

Hightlight Tài liệu hội thảo