Chương trình Hỗ trợ Báo chí Truyền thông về Các vấn đề về Thương mại và Phát triển bền vững trong Hiệp định Thương mại EVFTA

Dec 27 2019 | Event News
Ngày 27/12/2019, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã tổ chức chương trình Hỗ trợ Báo chí Truyền thông về Các vấn đề về Thương mại và Phát triển bền vững trong Hiệp định Thương mại EVFTA.

Share

Đối tượng tham gia chương trình gồm có các nhà báo, phóng viên.
Chương trình hướng đến các mục tiêu chính sau:
Tìm kiếm 5 ý tưởng
Tạo thành sản phẩm báo chí tốt
Sự cần thiết và tầm quan trọng trong việc thực hiện các cam kết TSDC và UNGP trong bối cảnh hiệp định EVFTA sắp có hiệu lực thực thi vào năm 2020
Các mối thời gian chính cần lưu ý gồm có:
Tháng 11 – 12/2019: Tọa đàm cung cấp thông tin cập nhật EVFTA và chương trình hỗ trợ báo chí
Ngày 11/1/2020: Nộp đề cương
Ngày 16/1/2020: Thông báo kết quả
Tháng 2 – 3/2020: Thực hiện các ý tưởng thành sản phẩm báo chí
Tháng 3/2020: Truyền thông sản phẩm
Như vậy, nhà báo, phóng viên tham gia sự kiện sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về EVFTA, có chuyên gia cố vấn, được hỗ trợ kinh phí khi thực hiện đề tài, được kết nối chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp,… và hỗ trợ truyền thông sản phẩm.