Hội thảo Hướng tới Xây dựng Môi trường Mạng lành mạnh, An toàn tại Việt Nam

Dec 19 2018 | Event News
Ngày 19/12/2018, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS), Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và TikTok Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Hướng tới Xây dựng Môi trường Mạng lành mạnh, An toàn tại Việt Nam.

Share

Ảnh: Toàn cảnh hội thảo
Việc ra mắt Trung tâm An toàn và Hội đồng Đối tác An toàn của TikTok nhằm mục tiêu hỗ trợ và đảm bảo sự an toàn cho người dùng khi trải nghiệm trên ứng dụng. Trung tâm An toàn chính là giải pháp mới nhất của TikTok trong hành trình mang đến một nền tảng an toàn và thân thiện dành cho tất cả người dùng tại Việt Nam.
Trung tâm An toàn TikTok cung cấp các thông tin và nguồn tài liệu cần thiết để hỗ trợ người dùng khi họ gặp phải các vấn đề an toàn trong việc trải nghiệm ứng dụng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, TikTok còn mang đến cho người dùng những công cụ hỗ trợ thiết yếu, giúp họ quản lý các hoạt động của chính mình trên nền tảng tốt hơn. Trong số các công cụ đáng chú ý mà TikTok đem tới cho người dùng, cần phải nhắc tới chế độ hạn chế và chức năng quản lý thời gian sử dụng ứng dụng. Trong khi chế độ hạn chế giúp giới hạn việc hiển thị của một số nội dung có thể không phù hợp với mọi đối tượng, chức năng quản lý thời gian sử dụng ứng dụng giúp người dùng giới hạn thời gian truy cập ứng dụng xuống còn 2 giờ/ngày.
Với nỗ lực gia tăng nhận thức của người dùng về an toàn trực tuyến và các biện pháp đảm bảo an toàn trực tuyến, TikTok hợp tác với các tổ chức phi chính phủ như Hội Truyền thông số Việt Nam, Hiệp hội Internet Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam, Hiệp Hội Thương mại điện tử Việt Nam, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông, Trung Tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ Nữ và Vị Thành niên để cùng thành lập Hội đồng Đối tác an toàn Việt Nam. Thông qua sự hợp tác này, TikTok có thể trao đổi thông tin cũng như làm việc cùng với các đối tác nhằm cùng nhau vượt qua những thách thức quan trọng và mới nhất trong việc duy trì sự an toàn trực tuyến.